top of page

Vraag en antwoord

Waarom in relatietherapie?

Veel stellen maken ruzie over dagelijkse irritaties. Het blijkt dat alleen een praktische oplossing meestal niet voldoende is. Tijdens een relatiecrisis kunnen de gemoederen hoog oplopen en is het moeilijk om te zien waar je precies in verwikkeld bent geraakt. Dan helpt het om samen met een therapeut te onderzoeken welke interactiepatronen, angsten en behoeftes er spelen, en deze aan te pakken. 

 

Hoe zinvol is relatietherapie?

Zo’n 75 procent van de cliënten heeft baat bij relatietherapie. Ze zijn tevredener over hun relatie, ervaren meer binding met hun partner, zijn aardiger tegen elkaar en kunnen de dagelijkse taken beter verdelen.

Hoe ziet relatietherapie eruit?

EFT staat voor Emotionally Focused Therapy, ontwikkeld door Dr. Sue Johnson. Met deze methode leer je steeds beter je eigen en elkaars gevoelens en angsten te begrijpen. Hierdoor word je langzaam weer bereikbaar voor elkaar. Een belangrijke stap is om te onderzoeken welke interactiepatronen problemen geven in jullie relatie en deze te doorbreken. Naarmate je meer zicht krijgt op je eigen behoeftes en leert om steun en begrip bij elkaar te vragen, kan een nieuwe basis ontstaan om samen verder te gaan. 

 

Wat als mijn partner relatietherapie niet ziet zitten? 

Probeer je partner te overtuigen om mee te komen voor een intake. Tijdens een intake is er ruimte om twijfels te bespreken en na dit gesprek kan je besluiten of je een nieuwe afspraak wil maken. Intakes doe ik alleen als beide partners aanwezig zijn, dus geen individuele trajecten. Wel is er tijdens een traject mogelijkheid om incidenteel individueel af te spreken als daar reden voor is. Tenslotte: als één van jullie al heeft besloten de relatie te beëindigen, is relatietherapie in het algemeen niet meer zo zinvol. 

 

Hoe lang duurt relatietherapie?

Sessies duren 75 minuten en meestal is na 8 tot 10 sessies al veel verbetering behaald. Mijn doel is het traject zo kort mogelijk te houden, maar wel zo lang als nodig is. Hierin hebben jullie zelf een doorslaggevende stem. 

 

Wat kost relatietherapie?

Het tarief is 180 euro per sessie van 75 minuten, vrijgesteld van BTW. 

 

Wordt relatietherapie vergoed?

Relatietherapie wordt niet vergoed in de basisverzekering. Als je aanvullend verzekerd bent wordt soms een deel vergoed. Vraag dit zelf na bij je zorgverzekering. Meestal moet je relatietherapie zelf betalen. Je kunt het zien als een investering in jezelf, in je relatie en in je toekomst.

 

bottom of page